Проведення будівельних експертиз та інші інжинірингові послуги

Для реалізації проекту будівництва і введення об’єкту в експлуатацію в сучасних умовах вкрай необхідно залучення професійного незалежного консультанта. Послуги по управлінню будівельними проектами та їх вартістю від компанії «ІВРАТЕХ» допоможуть забезпечити втілення проекту в життя з необхідним рівнем якості, в рамках затвердженого бюджету і часового графіку. Це надасть можливість чітко контролювати хід виконання проекту та дозволить попереджати проблеми, а не вирішувати їх по мірі виникнення.

Наша компанія може здійснювати експертизи за наступними напрямами:

Технічне обстеження​

Технічне обстеження будівель та споруд (об’єктів нерухомості) виконується з метою визначення їх технічного стану, фактичної несучої здатності окремих конструкцій та вузлів. На підставі проведених досліджень надаються рекомендації щодо можливості їх подальшої експлуатації, посиленню конструктивних елементів, конструкцій та вузлів.

Технічний нагляд​

Технічний нагляд проводиться за якістю будівельно-монтажних, оздоблювальних і спеціальних видів робіт. При проведенні технічного нагляду:

 • оцінюється відповідність будівельно-монтажних робіт, вживаних конструкцій, виробів і матеріалів проектним рішенням, умовам договору, будівельним нормам і правилам та іншим нормативним документам;
 • перевіряється наявність документів, що засвідчують якість використовуваних у будівництві конструкцій, виробів і матеріалів (технічних паспортів, сертифікатів, результатів лабораторних досліджень та ін.);
 • виконується підтвердження проведення скритих робіт;
 • здійснюється контроль за відповідністю обсягів і вартості виконаних і пред’явлених до сплати робіт, а також за наявністю і правильністю ведення первинної технічної документації (виконавчих схем, актів на скриті роботи і
  приймання відповідних конструкцій, журналів робіт, актів лабораторних досліджень, паспортів, сертифікатів і таке інше).

Топографо-геодезичні вишукування:

 • комплекс робіт по топографічному зніманню М 1:500 території будмайданчика і смуг проходження позамайданчикових інженерних мереж.
  Здача у Департамент містобудування і архітектури м.Києва, нанесення червоних ліній, нанесення межі земельної ділянки.
 • комплекс робіт по топографічному зніманню М 1:500 території будмайданчика і смуг проходження позамайданчикових інженерних мереж.
  Здача у Облархітектуру, нанесення червоних ліній, погодження місцезнаходження підземних комунікацій з балансоутримувачами.
 • контрольні геодезичні знімання М 1:500 підземних комунікацій із здачею у Департамент містобудування і архітектури м.Києва або Облархітектуру.

Інженерно-геодезичні роботи на будівельному майданчику:

 • моніторинг деформаційних процесів будівель і споруд геодезичними методами (нівелювання 1, 2-го класів для визначення вертикальних переміщень, лінійно-кутові виміри для визначення горизонтальних переміщень);
 • створення високоточної планово-висотної основи для будівництва (використовується для подальших геодезичних робіт з виносу основних осей, виконавчих знімань, детальних розпланувальних робіт, контролю якості БМР тощо);
 • винос в натуру і надійне закріплення на місцевості основних осей будівель і споруд, у тому числі проектування оптимальної посадки будівель при щільній забудові (попереднє координування оточуючої забудови);
 • винос в натуру робочих реперів;
 • комплекс робіт з відновлення втрачених основних осей (створення планово-висотної основи, координування конструкцій будівель та споруд, проектування оптимальної посадки осей, винос осей в натуру);
 • перевірка відповідності проекту геометричних параметрів будівель і споруд;
 • перевірка об’ємів земляних робіт;
 • детальні розпланувальні роботи;
 • виконавче знімання фасадів 3D сканером з подальшим створенням 3D моделі фасаду;
 • робота у службі Замовника (передача підрядникам точок планово- висотної основи, основних осей, робочих реперів; приймання і перевірка виконавчих знімань підрядних організацій; періодична перевірка стабільності положення точок планово-висотної основи, робочих реперів; тощо);
 • аудит геодезичного забезпечення будівництва Об’єкту.

Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна (в тому числі за стандартом BOMA):

Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки, квартири, нежитлові приміщення (офісні центри, торговельно-розважальні комплекси), паркомісця та на громадські (виробничі) будинки (приміщення).

Енергетичний аудит будівель та надання рекомендацій для підвищення енергоефективності й покращення комфорту в будівлях, моніторинг енергоспоживання.

Експертиза технічних проектів щодо модернізації котелень та теплопунктів, видачі потужності нетрадиційних та відновлювальних джерел електроенергії в сфері вітро-, гідро- , біо- та сонячної енергетики:

 • модернізації, реконструкції, збільшенню потужності енергетичних об’єктів;
 • схеми видачі потужності джерела електроенергії, її економічних та технічних показників, відповідності схеми видачі потужності діючим нормативним документам;
 • оцінки достатності пропускної спроможності елементів електричної мережі щодо видачі потужності джерела електроенергії в нормальній, ремонтних (післяаварійних) та ремонтно — аварійних схемах;
 • актуальності прийнятих рішень щодо релейного захисту та пристроїв протиаварійної автоматики, зв’язку, телемеханіки, АСУТП, АСКУЕ та ін.;
 • відповідності використовуваного обладнання, будівельних матеріалів та засобів проектним рішенням;
 • відповідності графіків будівництва та будівельно — монтажних робіт термінам, зазначеним в графіках реалізації об’єкту;
 • підтвердження оцінки економічної ефективності проекту та розгляд інших позицій, які обумовлюються технічним завданням.

Наше кредо –
з якістю не може бути ніяких компромісів.

Для зв'язку

Залиште свій e-mail

Copyright by IVRATEH

All Rights Reserved © 2020

Залишайтеся на зв'язку з нами